Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi vecka 11-19

Skapad 2016-03-11 10:30 i Lekstorpsskolan Lerum
Vi kommer några gånger under våren att gå till Ljungvik för att använda deras laborationssal för att lära oss mer om hur man gör systematiska undersökningar.
Grundskola 8 – 9 Kemi

Vad finns det egentligen i den mat som vi äter varje dag? Vad händer i kroppen när vi äter? Varför är kol en av de vanligaste atomerna på jorden? Hur många olika typer av kol finns det egentligen? 

 

Vi ska lära oss mer om allt detta i projektet Livets kemi. Kemi finns överallt runt omkring oss och inuti oss, men hur fungerar det egentligen? Vi ska öva på att planera, genomföra och utvärdera undersökningar som kanske kan ge svar på några av frågorna. 

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Kol och kolföreningar: 

- Olika typer av kol

- Vanliga kolföreningar och deras egenskaper

- Vanliga alkoholer och deras egenskaper

 

Livets kemi: 

- Vad fotosyntes och cellandning är och hur de fungerar

- Kolhydrater, proteiner och fetters kemiska egenskaper

Hur ska jag lära mig?

Laborationer: 

 • Vilka egenskaper har alkoholer?
 • Alkoholer som lösningsmedel
 • Reagens på socker
 • Äggvita- protein
 • Vad löser fett?

Annat:

 • Filmer och flipped classroom
 • Korta genomgångar på Ljungvik
 • Frågeställningar och uppdrag mellan laborationerna

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Du visar dina kunskaper genom att planera, genomföra och utvärdera laborationerna som vi gör. 

Vilka egenskaper har alkoholer?
I denna laboration bedöms du på hur du gör en planering av laborationen. Du bedöms även på hur du väl du kan formulera en frågeställning, hur väl du jämför resultatet med frågeställningen och drar slutsatser med koppling till kunskaper i kemi. Du bedöms även på din dokumentation av laborationen. 


Alkoholer som lösningsmedel

Du bedöms på hur väl du kan formulera en frågeställning och ditt utförande

 

Reagens på socker

Du bedöms på hur väl du kan formulera en frågeställning och på ditt utförande


Äggvita- protein

Du bedöms på hur väl du kan formulera en frågeställning och på ditt utförande

 

Vad löser fett?
Inför denna laboration ska du göra en planering med hypotes som du bedöms på. Du bedöms även på ditt utförande. Efter laborationen ska du göra en utvärdering där du jämför resultat med din hypotes, ser till rimligheten i laborationen och försöker ge förslag på hur laborationen kan förbättras

 

OBS! I alla laborationer krävs att du arbetar på ett säkert sätt. Detta bedöms i alla laborationer. 

 

TB5 förmåga

Vi kommer att arbeta med och utveckla den metakognitiva förmågan och procedurförmågan. Det innebär att vi övar på att tolka, reflektera, pröva, lösa problem och se rimlighet. Vi övar även på att göra laborationer med en systematisk och vetenskaplig metod. 

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Ke
Livets kemi vecka

Rubrik 1

Behöver utveckla
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Ke  E 9
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Ke  E 9
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
 • Ke  E 9
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
 • Ke  E 9
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
 • Ke  E 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: