Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2016-03-11 11:35 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

VT-16

Vad är religion? En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter.

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med kristendomen. Vi kommer att lära oss mer om religionens heliga byggnad, heliga skrift, traditioner, högtider och ceremonier. Dessutom kommer vi att göra ett besök i kyrkan. Vi ska även jämföra kristendomen med hedendomen för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Undervisning

Vi kommer att lära oss:

- hur kristendomen kom till Sverige och vilka konsekvenser det fick för samhället.
- om kristendomens heliga byggnad och heliga skrift.
- om kristna högtider och ceremonier.
- om de tre olika kristna grupperna.
- om kristendomens symboler.
- om Jesus liv.
- hur kristendomens betydelse för det svenska samhället har förändrats.
- vad det kan innebära att vara kristen.
- skillnaden mellan fakta och åsikter i en text.
- att reflektera kring olika källors användbarhet, t.ex. en lärobok, en troende och ett barn.

Detta gör vi genom att:

- läsa i läroboken och andra texter.
- göra studiebesök i en kyrka.
- titta på filmer.
- diskutera tillsammans.
- göra arbetsblad.
- jämföra hedendomen och kristendomen.

Mål och bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

historia
- föra resonemang om konsekvenser av kristendomens införande i Norden.

religion
- ha kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.

- göra jämförelser mellan hedendomen och kristendomen.

- visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).

- redogöra för några kristna högtider och traditioner.

- göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.

- söka information om religioner i olika typer av källor och då föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Uppgifter

 • Kristna högtider och ceremonier

Matriser

Hi Re
HISTORIA

HISTORIA

1
2
3
4
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Du behöver träna mer för att kunna föra enkla resonemang om konsekvenser av kristendomens införande i Norden. Du kan inte ange någon konsekvens/förändring.
Du kan föra enkla resonemang om konsekvenser av kristendomens införande i Norden. Du anger en konsekvens/förändring.
Du kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser av kristendomens införande i Norden. Du anger två konsekvenser/förändring som du delvis förklarar med hjälp av fakta.
Du kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av kristendomens införande i Norden. Du anger flera konsekvenser/förändring som du förklarar tydligt med hjälp av fakta.

Hi Re
RELIGION

RELIGION

1
2
3
4
Kunskaper
Du behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
Resonemang om likheter och skillnader
Du behöver träna mer för att kunna göra jämförelser mellan hedendomen och kristendomen.
Du kan göra enkla jämförelser mellan hedendomen och kristendomen. Du anger någon likhet och skillnad.
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan hedendomen och kristendomen. Du anger några likheter och skillnader som du delvis förklarar med hjälp av fakta.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan hedendomen och kristendomen. Du anger flera likheter och skillnader som du förklarar tydligt med hjälp av fakta.
Samband inom kristendomen
Du behöver träna mer för att kunna visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
Du ger något exempel på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
Du ger flera exempel på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom kristendomen (varför de troende gör som de gör med koppling till religionen).
Redogöra för kristna högtider och traditioner
Du behöver träna mer för att kunna redogöra för kristna högtider och traditioner.
Du kan namnge tre av de största kristna högtiderna.
Du kan namnge tre av de största kristna högtiderna och förklara varför de firas.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Du behöver träna mer för att kunna föra enkla resonemang om kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Du kan föra enkla resonemang om kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu. Du ger ett exempel på jämförelser.
Du kan föra utvecklade resonemang om kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu. Du ger flera exempel på jämförelser som du delvis förklarar med hjälp av fakta.
Du kan föra välutvecklade resonemang om kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu. Du ger flera exempel på jämförelser som du förklarar tydligt med hjälp av fakta.
Söka information samt resonera om användbarheten
Du behöver träna mer för att kunna söka information om religioner i olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du behöver träna mer för att kunna föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner i olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner i olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner i olika typer av källor på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: