Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-03-11 11:37 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Matematik

"Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser" Kursplanen för matematik, Lgr11

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att bedömmas v 11 genom diagnos v 12 fortsätter vi med %

Vecka 11 sker bedömningen av din kunskap att

-lösa problem med hjälp av bråkräkning

-föra matematiska resonemang

-kommunicera om tillvägagångssätt

Du kan även visa din kunskap under lektionstid t.ex. I form av delaktighet i gruppdiskussioner.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi ska jobba med bråk under vecka 9,10och 11 för att sedan gå vidare till procent som är kopplat till bråk.

Du kommer att bedömas kontinuerligt genom att deltaga i klassdiskussioner, gruppdiskusioner och redovisning av aktiviteter och problemlösning.

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik åk 7-9

Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
för och följer matematiska resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
För och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
För och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
För och följer i redovisningar och diskussioner matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: