Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Quién es? EV 8

Skapad 2016-03-11 12:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Är det ett flygplan? Är det en fågel? Nej, det är ... Ni ska under det här arbetsområdet beskriva en kändis
Grundskola 6 – 8 Moderna språk - elevens val

Är det ett flygplan? Är det en fågel? Nej, det är ... Ni ska under det här arbetsområdet beskriva en kändis! Ni kommer att få öva på att skriva, höra och prata på spanska. Nya verb som SER, TENER och LLEVAR kommer flitigt att användas och sist men inte minst kommer ni att övas i kamratrespons 

Innehåll

Mål

Målet är att du ska:

- lära dig nya och användbara uttryck som är kopplade till temat 

- lära dig grundläggande spansk grammatik 

- utveckla din förmåga att tala spanska med gott flyt och kunna delta i samtal på spanska

 

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetets innehåll

- Häftet med uttryck för vad man har på sig, hur man säger: "är", "har" och "bär"

- Arbetsbladet: Kamratrespons

- Amigos Uno

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Arbetssätt och redovisningsform

- Ni jobbar med ett pages-dokument där ni beskriver en kändis (OBS! Med kändis menar jag inte en person som ni känner från skolan, lärare och/ eller elev, utan en person som har ett massmedialt värde).

- Vi redovisar detta genom att ni inför helklass 1) skriver upp ordlistan med nya ord på tavlan så att alla kan vara med, 2) beskriver kändisen så som ni har skrivit det (på spanska) och 3) låter de få chansen att gissa vem det är ni beskrivit.

- Ni kommer även att få öva på kamratrespons under det här arbetsområdet

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer i detta område att bedömas i:

1. Din muntliga insats i pjäsen.

HUR? Det som konkret bedöms är hur tydligt du kan formulera dig på spanska samt hur pass väl du kan göra dig förstådd (dvs. hur pass tydligt och begripligt du kan göra dig förstådd och med hur pass mycket flyt du talar). 

 

2. Din/ Er beskrivning av en kändis

HUR? Det som konkret bedöms är din förmåga att skriftligt göra dig förstådd och hur pass korrekt ni använder grammatiken och de ord ni har lärt er. 


3. Din förståelse av de spanska texterna och den grammatik vi arbetar med under detta område.

HUR? Genom att ni fortlöpande får träna in nya uttryck och träna er på att använda nya grammatiska moment i ert arbete. 

Reflektion

Uppgifter

 • Material

Matriser

M1
Kunskapskrav i spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig förmåga - Muntan
Din muntliga förmåga att tala spanska när du presenterar din kändis (Hur pass tydligt och begripligt du talar samt med hur pass mycket flyt du talar)
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.
Skriftlig förmåga - Beskriva en kändis
Din förmåga att formulera dig på spanska. (Din förmåga att skapa egna meningar och göra dig förstådd. Hur pass korrekt grammatik du använder och hur pass väl du använder nya uttryck vi gått igenom. Hur pass varierat och detaljrikt ditt språk är)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven har formulerat egna enkla och korta meningar. Eleven använder enstaka nya uttryck och kan göra sig förstådd för en spansktalande person, trots en del grammatiska fel.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven har formulerat begripliga och tydliga meningar som kan vara lite längre och mer beskrivande. Eleven använder flera olika nya uttryck och kan formulera sig begripligt och mestadels korrekt på spanska, trots några grammatiska fel.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven formulerar sig med tydliga och begripliga meningar på spanska som är lätt att förstå. Använder många beskrivande ord och flera eller längre meningar. Eleven använder många nya uttryck och formulerar sig relativt korrekt grammatiskt. Eleven kan formulera sig tydligt och begripligt på god spanska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: