Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-03-11 12:54 i Snöstorpsskolan 4-5 Halmstad
Vi ska lära känna vår egen kontinent Europa. Vi ska titta på länders lägen och befolkning, varför bor människor på vissa platser men inte andra och lära oss om kultur - och naturlandskap.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Syftet med ämnet geografi är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levandsvillkor.

Du kommer att träna förmågan att analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- eleverna har själva gett förslag på punkter de vill arbeta med samt vilket redovisningsätt de vill använda sig av

- eleverna delas in i grupper och varje grupp får dra ett europeiskt land

- detta land ska redovisas muntligt med hjälp av en PPP. Tanken är att eleverna ska fungera som varandras lärresurser

- vi tittar på filmer

- läser faktatexter

- arbetar med kartor på olika sätt, leta fakta i atlaser, arbetar med blindkartor, seterra osv

- eleverna letar och sammanställer fakta först och främst från läroböcker därefter landguiden

- redovisning kommer att ske med muntlig presentation samt test på Europas namngeografi

Centralt innehåll samt syfte som kommer behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Du bedöms utifrån följande:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 6
  Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  C 6
  I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  C 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
 • Ge  C 6
  Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  A 6
  I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  A 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
 • Ge  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: