Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema -Växter

Skapad 2016-03-11 14:14 i Tärnsjö skola Heby
Grundskola F Svenska NO (år 1-3) Bild Matematik

Tema - växter

LPO: Skolan ska sträva efter att varje elev:

  • utvecklar nyfikenhet och lust att lära
  • utvecklar ett rikt och nyanserat språk
  • lär sig lyssna, diskutera och argumenter

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • känner till förutsättningarna för en god miljö och för står grundläggande ekologiska sammanhang
  • behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet

Syfte:

  • öka barnens medvetenhet om växternas liv och deras betydelse för oss människor
  • Barnen får stifta bekantskap med begrepp som odling,klorofyll, fotosyntes, förmultning,kretslopp.
  • Barnen lär sig känna igen och benämna några vanliga träd och blommor

Innehåll:

Vi läser" Castor odlar",  och sätter sedan vårt egna bönrace. Vi följer vad som händer och gör ett diagram över hur mycket de olika bönorna växer per vecka. Vilken böna kommer först i mål?

Vi sätter frön och funderar varifrån de kommer. Hur många kommer att gro? Vad behöver växterna för att kunna leva?  

Barnen målar bild över vad de tror ska hända och vad växterna behöver för att leva.

Stafflimålning : måla växter och träd.

Från ax till kaka: Tillsammans i smågrupper följer vi" Matens väg till vår tallrik". 

Sopsortering och förmultning. Vafab informerar om vad som händer med våra sopor

Filmer:

Från blomma till blomma:" jag älskar pollen" och "frön på väg"

Runt i naturen: -växter, -träd, -från träd till papper.

Utvärdering. Barnen berättar i smågrupper om sina bilder : Vad behöver växterna?

      

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: