Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollektiva transportmedel

Skapad 2016-03-11 19:21 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 Teknik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Vi kommer börjar med att titta på olika typer av kollektiva transportmedel som finns runt omkring oss. Vad menas med att åka kollektivt? Vilka kollektiva transportmedel har eleverna åkt? 

Vi undersöker hur vi färdas inom kommunen. Kollektivt? Med bil? Cykel?

Hur transporterade man sig förr i tiden mellan platser? Vi tittar på teknikutveckling fram till dagens transportmedel. Fördelar och nackdelar med olika transportmedel. 

Vad är ett transportsystem? Hur ser transportsystemet ut i vår kommun jämfört med i London?

Vi får i uppdrag att skapa ett kollektivt transportmedel som ska byggas i kommunen år 2050. Vi arbetar med designprocessen idé, skiss  och tillverkning av prototyp. 

 Följande förmågor arbetar vi med i arbetsområdet transporter och kommunikation:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Moment som vi kommer att gå igenom

Introduktion till området "Transportmedel och transportsystem".  Vad finns det för olika transportmedel? Brainstorma och systematisera.

Idé och skiss till ett kollektivt transportmedel år 2050

Tillverkning av transportmedel (återvinningsmaterial)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Uppgifter

 • Kollektiva transportmedel år 2050

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: