Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhuspedagogik för år 2 och 3

Skapad 2016-03-12 07:50 i Marnässkolan Ludvika
"Att sitta inne i ett klassrum och läsa om livet utanför är som att läsa en kokbok utan att få möjlighet att tillaga och äta maten" (Wejdmark &Lättman-Mash, 2007) Vi vill skapa trygga barn som ser en glädje i att gå till skolan och lära sig nya saker. Vi kommer att arbeta med no, so, matte och svenska, när vi är i skogen. Kamratövningar som stärker barnen socioemotionellt, äventyrspedagogik och Skogen i skolan kommer att genomsyra verksamheten.
Grundskola 1 – 9

Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara samband och för att förstå miljöfrågorna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett första viktigt steg. Kunskap om naturen börjar i naturen!" Ett aktivt lärande där dina egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. I skogen ska vi tillsammans jobba med olika uppdrag inom matematik, svenska, so och no.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Syftet är att vi ska skapa ett intresse och en glädje för att lära sig nya saker.

Vi kommer att fokusera på, förmågor som att ställa frågor, reflektera, planera, redovisa och observera.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att planera, observera, reflektera, diskutera och redovisa kommer du utföra olika arbetsuppgifter.

 Arbetet kommer ske i mindre grupper. Tillsammans i gruppen kommer ni att arbeta med olika samarbetsövningar, problemlösningar, uppdrag och kamratskap.
 
Vi kommer ha en naturruta som de ska dokumentera för att bli medvetna om de årstidsväxlingar som naturen har.

Språkutveckling är en viktig del i arbetet utomhus och kommer att genomsyra alla ämnen som vi arbetar med.

Vi undersöker naturen och tar med oss kunskaperna tillbaka till klassrummen där vi kan fortsätta att bearbeta med våra kunskaper.

Kamratövningar kommer vara ett viktigt inslag.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer bedömas är din förmåga att:

Samarbeta

diskutera

reflektera

redovisa

samt att använda begrepp.

 

Hur du får visa vad du kan:

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Matriser

Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: