Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar 15/16

Skapad 2016-03-12 11:08 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Teknik

I det här arbetsområdet får du lära dig mer om hur olika broar är konstruerade, göra en egen skiss och utifrån den bygga en modell av en bro i papper.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Utifrån din skiss ge förslag till lösningar, prova olika konstruktioner och bygga en modell av en bro.

Arbetssätt

Du kommer att få...

 • Samtala om och diskutera om olika brokonstruktioner som t.ex: valvbroar och hängbroar.
 • Bygga broar med Kapplastavar.
 • Se på bilder av olika broar för att få inspiration till din brokonstruktion.
 • Rita en skiss och göra en egen brokonstruktion.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma: 

 • Ditt arbete med din brokonstruktion

Dokumentation

 • Digitalt foto av din brokonstruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: