Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 vårterminen -2016

Skapad 2016-03-13 12:32 i Jutarumsskolan Halmstad
Planering för matematik utifrån läroboken Prima matematik 1B.
Grundskola 1 Matematik

Detta ska du lära dig i matematik under vårterminen.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Elevmål

 • Jag kan forma alla siffror korrekt och bekvämt.
 • Jag kan dela upp talen 2-10 på olika sätt.
 • Jag kan dubbelt/hälften.
 • Jag förstår addition i talområdet 0-20.
 • Jag förstår subtraktion i talområdet 1-20.
 • Jag förstår udda och jämna tal.
 • Jag förstår likhetstecknets betydelse.
 • Jag kan klockans hela timmar.
 • Jag kan använda en linjal och mäta i centimeter.
 • Jag kan hela 10-tal (0-100).
 • Jag kan lägesord som över, överst, under, underst, på, mellan, först, sist och i mitten.
 • Jag kan några geometriska objekt. (cirkel, kvadrat,rektangel och triangel)

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Undervisning

För att lära oss detta ska vi:

 • Ha genomgångar.
 • Arbeta i Prima-boken.
 • Arbeta med matteappar.
 • Arbeta med praktiskt material.
 • Samtala om lektionsinnehållet.
 • Arbeta med problemlösning.

Bedömning

Du kan visa vad du kan genom att:

 • Ställa frågor på lektionerna.
 • Svara på frågor på lektionerna.
 • Göra diagnoser.
 • Göra uppgifterna i matematikboken.
 • Delta när ni arbetar med matematik i grupp.
 • Skriva siffrorna så att det lätt går att läsa i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: