Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden år 6

Skapad 2016-03-13 13:18 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för arbetsområdet Stormaktstiden i historia.
Grundskola 6 Historia

En stormakt är ett land med stor makt. Men lilla Sverige, en stormakt? Du kommer att få följa med på en resa som tar fart mitt på slagfältet i Tyskland och slutar med ett skott som träffar en mäktig man i huvudet. Varför berättade man skräckhistorier om svenskarna nere i Europa? Hur hade vi råd att kriga så mycket? Vilka var dessa kungar och drottningar som utökade Sveriges gränser och som sedan fick se sig besegrade? Häng med tillbaka till 1600-talets Sverige med krig, sjunkande skepp och häxor som bränns på bål..

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

lärandemål

Du ska få lära dig hur det kunde komma sig att lilla Sverige kunde bli en stormakt och hur "svensken" kunde bli något man skrämde barnen med nere i Europa. Du ska få lära dig något om de kungar och drottningar som styrde landet under perioden och om hur "vanligt folk" hade det då Sverige var som störst och mäktigast. 

undervisning

Du kommer att få se spännande filmer och höra intressanta berättelser. 

Du kommer att få söka fakta via Koll på Stormaktstiden och webben

Vi kommer att arbeta enligt EPA och du kommer att få träna följande förmågor:

Analysförmåga: 

Beskriva och förklara samband, jämföra för att reda ut likheter och skillnader samt för -och nackdelar. 

Procedurförmåga:

Hur du söker information samt skiljer fakta från åsikt. Ha de källkritiska glasögonen på dig!

Begreppsförmåga:

Ta till dig nya begrepp som gör att du kan prata om stormaktstiden på ett mer kortfattat sätt. Använda begreppen och sätta in dem i meningar som du förstår. 

Metakognitiv förmåga:

Hur du kan lägga upp arbetet för att hinna med. Hur du plockar fram kunskap du redan har och lägger till nytt för att förstå det nya vi läser om. Att du funderar över om det du svarat på en fråga är rimligt.  

Kommunikativ förmåga:

Ställa frågor och besvara dem. Resonera kring olika saker och förklara hur du tänker. 

 

bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om olika historiska skeenden och hur du kan resonera om hur samhällets förändringar påverkade livet för folket.

 Jag kommer även att bedöma hur du kan resonera och underbygga dina resonemang kring hur historien påverkar oss i dag och hur det kunde se ut idag om saker utvecklats på ett annat sätt.

Jag kommer att bedöma hur du använder källor och hur du kan resonera kring dess trovärdighet.

Slutligen kommer jag även bedöma hur du använder historiska begrepp då du resonerar enligt ovan.

Hur du ska visa dina kunskaper, själva redovisningsmetoden, bestämmer vi tillsammans. 

Uppgifter

 • Stormaktstiden

Matriser

Hi

Kunskapskrav i historia åk 6.

E
C
A
Grundläggande kunskaper
Enkla resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Påverkan på samhället idag
Utvecklingslinjer
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjer
kulturmöten, migration, politik, levnadsvillkor
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förfl utna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Källmaterial
Dra slutsatser
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Likheter och skillnader
Olika historiska epoker
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: