Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experterna

Skapad 2016-03-13 14:26 i Fageredsskolan Falkenberg
Experterna är 4-5:ans Lpp för tiden från sportlovet fram till Sommarlovet. Vi har utgått från målen i läroplanen och satt upp mål för arbetet, utifrån de fem lärförmågorna: kommunikativa-, analys-, begreppslig-, informationshantering-,metakognitiv-.
Grundskola 4 – 5 SO (år 1-3) Bild

Nu har vi utvärderat arbetet med Sverige. De erfarenheterna tar vi med oss. När vi samlade information om Samerna hamnade vi i Norden.

Hur kan vi lära oss mer om Norden?

Vi tillhör både Norden och Europa…

Vad kan vi om Europa?

Innehåll

Avsnitt 1

 

Vi är indelade i grupper med hjälp av lottdragning.

Varje grupp samlar fakta om ett av de nordiska länderna för att bli experter. Det är experternas uppgift att under en halvtimmeslektion lära sina kamrater det viktigaste om landet.

Vi har gemensamt diskuterat vad som är "det viktigaste", utifrån arbetet med Sverige. Hur lär man sig bäst? Vad funkade/ funkade inte? Lär vi oss på samma sätt allihop?

På vilket sätt kan vi ge våra kompisar möjlighet att ta till sig faktan, så att de kan använda den när de använder sina lärförmågor? 

Efter deras lektioner ska de få ta emot "two stars and a wish", så att de kan förbättra sina lektioner.

Slutligen ska de yngre kamraterna få lära sig om Norden av experterna.

 

Vi gör "en bild" av Europa.

 

På slutet av terminen kommer vi att fokusera på Göteborg eftersom det är eleverna i åk 4-5 som ska vara våra guider vid stadsrundturen i Göteborg, på skolresan.

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: