Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Geometri

Skapad 2016-03-13 14:59 i Öjersjö Storegård Partille
Area och omkrets. Figurer och kroppar. Skala.
Grundskola 6 Matematik

Vi undersöker olika geometriska figurer och kroppar. Olika begrepp som används när man beskriver dem. Hur man mäter figurernas area och omkrets. Skala.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi göra det här?

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll - Vad ska vi göra?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.

Vi gör praktiska uppgifter och övningar med konkret material som uppmuntrar till matematiska diskussioner i mindre grupp eller helklass.

Vi arbetar med arbetsblad enskilt, i par eller mindre grupp samt med utvalda matematikuppgifter i boken eller digitalt.

I arbetsområdet ligger fokus på de olika begrepp som används när man beskriver ett geometriskt objekt, på att räkna ut area och omkrets samt skala.

Bedömning - Hur ska du visa att du kan?

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • använda dig av de begrepp som vi har arbetat med
 • räkna ut area och omkrets i en trehörning, fyrhörning och cirkel
 • förminska/förstora en enkel, geometrisk figur
 • använda dig av en passare

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för arbetsområdet Vinklar och symmetri

Använda matematiska begrepp

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om geometriska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
grundläggande kunskaper välkända sammanhang i huvudsak fungerande sätt.
goda kunskaper bekanta sammanhang på relativt väl fungerande sätt.
mycket goda kunskaper nya sammanhang väl fungerande sätt

Välja & använda matematiska metoder

E
C
A
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredställande resultat.
i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget med tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: