Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 9

Skapad 2016-03-13 20:16 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Musik

Musikkursen i åk 9 består av ett fördjupningsarbete i musikhistoria och musicerande i mindre ensembler.

Innehåll

1. Arbetstätt

Fördjupningsarbete musikhistoria

Vi har tillsammans bestämt att man fördjupar sig i en epok. Man väljer om man vill jobba i grupp eller enskilt och man väljer även om man vill redovisa skriftligt eller muntligt.

Spela en egen låt

Gruppen har delats in i mindre grupper och varje grupp enas om en låt de ska öva in och spela tillsammans.

2. Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

3. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

4. Bedömning

Vi går igenom kunskapskraven i musik flera gånger under terminen för att eleverna ska bli säkra på vad som bedöms. i mitten och slutet av terminen fylls bedömningsmatrisen i på unikum där eleverna kan se vilken nivå de uppnått.

Matriser

Mu
Bedömningsmatris åk 9

Inte nått målen för E
E
C
A
Sång
Du behöver utveckla din förmåga att delta i gemensam sång.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela
Du behöver utveckla din förmåga att spela instrument.
Du kan även spela med viss tajming och byta ackord med visst flyt
Du kan även spela med relativt god tajming och byta ackord med relativt gott flyt.
Du kan även spela med god tajming och byta ackord med gott flyt.
Spela/sjunga
Du behöver utveckla din förmåga att spela/sjunga.
Du sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär
Du sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du behöver utveckla din förmåga att ge förslag som utvecklar musicerandet.
Du bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du bidrar med förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Omdömen
Du behöver utveckla din förmåga att ge omdömen.
Du ger enkla omdömen om eget och andras musicerande
Du ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande
Du ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande
Resonera
Du behöver utveckla din förmåga att föra resonemang.
Du kan föra enkla resonemang om musikens funktion och betydelse i olika epoker.
Du kan föra utvecklade och resonemang om musikens funktion och betydelse i olika epoker
Du kan föra välutvecklade resonemang om musikens funktion och betydelse i olika epoker.
Genrekännedom
Du behöver utveckla din genrekännedom.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och epoker.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och epoker.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och epoker.

Mu

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: