Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Kemiförsök

Skapad 2016-03-13 20:53 i Jonsboskolan Hedemora
I de första undersökningarna gör eleverna observationer och beskriver egenskaperna hos fem till synes likadana vita kemiska ämnen. Därefter genomför de en rad experiment där de bl.a. blandar de fasta ämnena med olika vätskor. Til slut har de en mängd data som de kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.
Grundskola 5

Du kommer att få prova spännande kemiska undersökningar för att ta reda på vilka fem hemliga ämnen som döljer sig.

Innehåll

Vi undersöker egenskaper hos några vanliga ämnen och hur de reagerar med andra ämnen. Du dokumenterar dina undersökningar och jämför dina resultat med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser

Bedömningsmatris Kemi åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå och kunna använda ord och begrepp
Behöver hjälp och stöd med att förstå ord och begerepp Använder vardagsspråk som tex "det bubblar" eller "pulver ligger på botten" . Deltar till viss del så att samtal och diskussion går framåt.
Du kan förstå och förklara några ord och begrepp.
Du har nästan förstått alla ord och begrepp vi arbetat med.
Du har helt förstått de ord och begrepp vi arbetat med.
Följa säkerhetsreglerna
Du behöver påminnas att följa säkerhetsreglerna
Du försöker att följa reglerna, men har medvetet brutit mot dem under tidsperioden någon eller några gånger.
Du försöker att följa säkerhetsreglerna och bryter inte mot dem medvetet.
Du vet hur man hanterar kemiska ämnen på ett säkert sätt.
Använda nya kunskaper och samarbeta
Du och din grupp behöver stöd för att genomföra era tester
Du och din grupp har planerat och genomfört era tester.
Du och din grupp har planerat och genomfört era tester med ett varierat resultat.
Du och din grupp har med lätthet planerat och genomfört era tester med ett bra resultat som följd.
Genomföra undersökningar
Du är passiv vid gruppens kemiförsök och du får hjälp av någon att tolka dina resultat och gör någon jämförelse när någon påminner dig
du är lite delaktig i gruppens kemiförsök och gör någon egen tolkning och någon egen jämförelse
Du är aktiv i gruppens kemiförsök och du gör egna tolkningar av resultat, några egna jämförelser och lyssnar till andras förslag
Du är mycket aktiv i gruppens kemiförsök och du gör egna tolkningar av resultat, många olika jämförelser och väger in andras förslag innan du bestämmer dig
Dokumentera dina resultat på ett noggrant sätt.
Du behöver stöd för att göra en enkel dokumentation av resultaten.
Du har dokumenterat dina experimentresultat otydligt eller glömt att dokumentera några av dem.
Du har dokumenterat dina resultat. Det är ganska lätt att förstå. Du har även några av de andras resultat.
Du har dokumenterat dina och andras resultat på ett noggrant och systematiskt sätt. Det är lätt att ta del av resultaten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: