Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 vårterminen

Skapad 2016-03-13 21:04 i Jonsboskolan Hedemora
Under våren kommer vi att arbeta med matematik individuellt och i grupp med följande områden: de fyra räknesätten, bråk, procent, decimaltal och geometri.
Grundskola 5 Matematik

Visa lärande: Du ska delta i gruppdiskussioner och problemlösningssituationer. Efter varje kapitel ska du göra en diagnos som fokuserar på specifika kursmoment och du ska visa dina kunskaper i inlämningsuppgifter och tester. Mål: - Du ska kunna lösa matteproblem som handlar om saker du känner till. - Du ska kunna diskutera om hur resultaten är rimliga. - Du ska kunna olika matematiska begrepp och kan använda dem i situationer som du känner till väl. - Du ska kunna göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra och geometri. - Du ska kunna välja metoder som passar för att lösa problem och för att göra olika uträkningar. Områdesbeskrivning: Du ska få genomgångar kring nya moment och delta i diskussioner inför varje nytt kapitel som en introduktion. Du ska få arbeta med både enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Du ska arbeta med Matteborgen 5B, träningshäften, utmaningar, multiplikationstabeller och med olika spel.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: