Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse VT 16

Skapad 2016-03-13 21:55 i Mörsils skola F-9 Åre
Läsförståelse handlar om läsflyt, ordförråd, lässtrategier samt motivation. Det som är bra är att alla kan bli bättre inom dessa områden genom att använda sig av rätt strategier och metoder. Man behöver också en god studieteknik för att lyckas bra i skolan.
Grundskola 7 – 8 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9
    Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Undervisning

Under några veckor kommer vi ha tyst läsning blandat med läsförståelseövningar på varje lektion. Efter varje pass ska alla föra loggbok på vad de just läst. Detta för att eleven ska träna sin förmåga att reflektera och analysera litteraturen.

Det hela avslutas med ett läsförståelseprov.

Jag kommer också att ge de som önskar möjlighet att förbättra sin skriftliga eller muntliga förmåga genom en "bokrapport". Den kan som sagt göras skrifligt eller muntligt och redovisas för klassen eller enskilt för mig.

Bedömning

Momentet avslutas med ett läsförståelseprov.

Matriser

Sv
Kunskapskrav för år 9 gällande läsförståelse

F
Betyg E
D
Betyg C
B
Betyg A
Läsa
- läsförmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
- läsförståelse
Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande läsförståelse**.
Genom att göra **utvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god läsförståelse**.
Läsa
- sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om **tydligt framträdande** budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande*och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Läsa
- resonera kring textens sammanhang
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **välutveckladeoch nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: