Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten 15/16

Skapad 2016-03-13 22:45 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Kemi

I det här arbetsorådet får du lära dig mer om vatten, hur viktigt det är för allt liv på jorden och hur dess egenskaper påverkar oss och naturen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör vatten.
 • utifrån systematiska undersökningar och diskussioner om dem, beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Arbetssätt

Du kommer att få...
 • Iaktta, utföra experiment
 • Diskutera och dra slutsatser av experiment
 • Anteckna och redovisa resultat och slutsatser av experimenten
 • Läsa i Fysik- och Kemiboken
 • Se på strömmande video

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

 • Dina anteckningar i NO-skrivboken
 • Utförandet av experimenten
 • Dina kunskaper i form av ett läxförhör

Dokumentation

 • Dina anteckningar i NO-skrivboken
 • Läxförhöret om vatten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: