Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 5 Unit 4

Skapad 2016-03-14 08:33 i Grycksboskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå och berätta om det som sägs eller skrivs på engelska.
 • Berätta vad som har hänt.
 • Göra dig förstådd med oregelbundna verb
 • Anpassa språket till DVD-fodralet
 • Lära dig minst 3 lekar på engelska

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Konkretisering av mål

Vi kommer att:

 • Läsa och översätta texter
 • Lyssna på och läsa texter och svara utifrån dem.
 • Lära oss mer om oregelbundna verb
 • Samtala om vad man har gjort
 • Läsa om olika lekar som leks i England samt olika namn på filmer i Sverige och England.
 • Skriva en beskrivande text på engelska till ett DVD-fodral
 • Svara på frågor om oss själva

Arbetssätt

 1. Talk about it
 2. Glossary
 3. Listening aktivity
 4. What movie is it
 5. Grammar check
 6. Games
 7. Find somebody who has...
 8. DVD cover
 9. Are you a Vampire fighter?

Kapitlet avslutas med ett glosförhör på de glosor vi arbetat med under veckorna och ett formulär om oregelbundna verb.

Bedömning

Du bedöms utifrån:

 • Dina svar både skriftligt och muntligt
 • Dina texter och när du talar engelska
 • Anpassningar av språket för olika uppgifter 
 • Försåtelse för lekar och filmer på engelska

Uppgifter

 • Irregular verbs - Oregelbundna verb

 • DVD cover - DVD-fodral

Matriser

En
Happy 5 Unit 4

Engelska

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska
Du tränar på att förstå talad engelska.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Försåt skriven engelska
Du tränar på att förstå skriven engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Skriva engelska
Du tränar på att uttrycka dig på engelska i skrift.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Prata engelska
Du tränar på att uttrycka dig på engelska muntligt.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar så någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Använda olika källor för att anpassa språket
Du tränar på att använda dig av skrivna texter för att anpassa dina texter.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar engelska.
Förståelse för ett engelsktalat land
Du tränar på att kommentera hur man lever i engelsktalande länder.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: