Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Deine Familie

Skapad 2016-03-14 09:03 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Du kommer att rita en bild på din familj/släkt med minst fem personer. Du kommer att beskriva varje person på bilden i minst 5 meningar (namn, ålder, relation till dig, några egenskaper, sysselsättning, fritidsintressen). Du avslutar arbetet med en muntlig presentation av din familj/släkt inför klassen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Du använder dig av inlärd kunskap för att i skrift beskriva dina familjemedlemmar. Du beskriver relationen de har till dig, deras egenskaper, sysselsättning och intressen. Du presenterar sedan din familj/släkt muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Mål med kursen:

Efter att du har jobbat med detta område kommer du att kunna:

Beskriva en person samt relationen du har till denna.
Använda dig av ord, fraser, grammatik som du redan kan (verbböjning i presens, fram för allt haben, sein och regelbundna verb).
Lära dig nya ord och fraser för att uttrycka dig med större ordförråd och mer detaljrikt (egenskaper, sysselsättning, fritidsintressen ).
Skriva en personbeskrivning med passande innehåll.
Presentera muntlig inför en grupp

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma din förmåga att använda dig av olika strategier samt din förmåga att skapa text med hjälp av ord/uttryck och den grammatik vi arbetat med. Läraren kommer även bedöma din förmåga att tala då du presenterar din familj/släkt inför klassen.

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna språk Deine Familie

Bedömningsmatris årskurs 7

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att enkelt redogöra eller agera för innehållet.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att redogöra/agera för innehållet.
Du visar god förståelse genom att med sammanhang och detaljer redogöra/agera för innehållet.
skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och du använder ord och uttryck som du har lärt dig i arbetsområdet. Du knyter samman satser på ett bra sätt. Du använder enkla grammatiska strukturer och det blir oftast rätt.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder många lämpliga ord och uttryck från arbetsområdet på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt.
muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord Du har ett tydligare uttal och följer uttalsregler.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du berättar fritt med hjälp av stödord Du har ett mycket tydligt uttal och följer uttalsreglerna korrekt.
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformulering eller dyl.).
Du använder flera strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.

M2

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att enkelt redogöra eller agera för innehållet.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att redogöra/agera för innehållet.
Du visar god förståelse genom att med sammanhang och detaljer redogöra/agera för innehållet.
skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och du använder ord och uttryck som du har lärt dig i arbetsområdet. Du knyter samman satser på ett bra sätt. Du använder enkla grammatiska strukturer och det blir oftast rätt.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder många lämpliga ord och uttryck från arbetsområdet på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt.
muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord Du har ett tydligare uttal och följer uttalsregler.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du berättar fritt med hjälp av stödord Du har ett mycket tydligt uttal och följer uttalsreglerna korrekt.
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformulering eller dyl.).
Du använder flera strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.

M2

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att enkelt redogöra eller agera för innehållet.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att redogöra/agera för innehållet.
Du visar god förståelse genom att med sammanhang och detaljer redogöra/agera för innehållet.
skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och du använder ord och uttryck som du har lärt dig i arbetsområdet. Du knyter samman satser på ett bra sätt. Du använder enkla grammatiska strukturer och det blir oftast rätt.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder många lämpliga ord och uttryck från arbetsområdet på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt.
muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord Du har ett tydligare uttal och följer uttalsregler.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du berättar fritt med hjälp av stödord Du har ett mycket tydligt uttal och följer uttalsreglerna korrekt.
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformulering eller dyl.).
Du använder flera strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: