Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering vt-16 av Planering Melodifestival vt-16

Skapad 2016-03-14 09:20 i Nolängens förskola Ale
Slutlig utvärdering av vårens tema.
Förskola

Projekt/Tema

Barnen visar stort intresse för melodifestivalen vilket vi plockar upp i verksamheten. Vi tillverkar discokulor, mikrofoner, instrument, scen mm.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi upplever att barnen fortsatt behöver arbeta med kamratrelationer och samspelet i leken. Gruppen har ett stort lekbehov vilket är härligt att vara med i. Leken har en central del i hela verksamheten. Några av barnen har börjar intressera sig mer för bokstäver och traditionell matematik vilket vi utmanar med olika typer av material.

Mål

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Omformulering av läroplansmål

Vi uppmuntrar barnen att våga utmana sig själva och tro på sin egen förmåga. Melodifestivalen sporrar till "att våga ta ett steg till", kanske som artist men också som publik. Tillverkningen av tillhörande saker de själva kommit fram till behövs för att genomföra en melodifestival utmanar fantasin och förmågan att sätta sig in i andras tankar och upplevelser men också den kreativa, skapande förmågan utmanas under detta projekt.

 •  Vi strävar efter att barnen ska uppskatta varandras olikheter och se dem som styrkor.
 • Vi strävar efter att barnen ska se sig själva som individer och samtidigt som en grupp och att de känner sig som en tillgång i den. 
 • Vi arbetar för att vi ska lära känna varandra bättre och utmana oss själva att ta nya kontakter.

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Skapande verksamhet (instrument, discokula, mikrofon, scenutsmyckning mm)
 • Samtal kring hur vi ska gå tillväga, vad behövs?, vad är en artist?,
 • Lek, samspel och kommunikation, den fria leken med närheten till pedagog.

 

 

Uppföljning

Barnen ser ut att ha roligt. De sjunger och dansar och delar upp sig i artistgrupper. De skapar instrument och mikrofoner, discokulor samt scengrejer. Alla står inte på scen men man ser i andra situationer att de tagit till sig. Vi arbetar fortfarande mycket på att skapa gruppkänslan, barnen är väldigt individualistiska. Detta gör vi genom samtal och diskussioner med barnen när en situation uppstår. Vi upplever en konkurrens i tjejgänget som vi jobbar på genom samtal och medling.

planeringen  4 april: Vi börjar närma oss ett avlsut och kommer ha en fest tillsammans med barnen. De får välja om de vill vara artist eller publik, vi klär upp oss och har en egen melodifestival. Bubbel, popcorn, salta pinnar. Festen går av stapeln den 21 april.

5 april har vi  samling där vi pratar om festen. Vad behöver vi göra? Vad behöver skaffa? Planeringsteckning - gemensam.

Utvärdering

Vi upplever ett stort engagemang bland alla barnen. Det har funnits något för alla kring detta tema och barnen har visat stort intresse för både sång och dans men också för de skapande momenten i temat. Barnen har velat utveckla och samverka kring hur vi genomfört och planerat temat vilket skapat ett djupare engagemang och intresse för varandras kompetenser. Genom observationer och samtal med barnen ser vi att gruppen har kommit varandra närmare och vi ser att barnen är ödmjuka och tillåtande mot varandra. De diskuterar olikheter som något positivt och något som tillför i gruppen vilket blir extra tydligt vid samtalen runt till exempel matbordet.

En svårighet i arbetet har varit genusfrågan då barnen gått in i tydliga traditionella könsrollsmönster.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Analys och utveckling

Vårt arbets- och förhållningssätt med barnens lek i fokus och att vi fokuserat på samspel och kommunikation upplever vi varit gynnande för hela barngruppen i temaarbetet. Det har funnits aktiviteter för alla och barnen har på olika sätt, vi har gjort anpassningar som gett alla barn möjlighet till delaktighet och inflytande i temaarbetet.

Angående genusfrågan ser vi tydligt att det varit viktigt för barnen att tjejer är tjejer och killar är killar vilket varit en utmaning att bemöta och arbeta med. En tolkning är att rollerna är tydliga bland artisterna (Dolly Style, Samir och Viktor, Lordi) och att barnen upplevt att det är svårt att gå ifrån dem.  Vi utmanade barnen genom att till exempel låta dem "lotto-dra" artister som man ska uppträda som. Det kunde då bli att en flicka drog en manlig artist och en pojke fick en kvinnlig vilket vi upplevde var en stor utmaning för barnen. Utmaning var också för publiken att inte skratta ÅT artisten utan att heja på och uppmuntra barnet som uppträder, att visa respekt.  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: