Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst. Från Big Bang fram till hur växter och djur lever idag.

Skapad 2016-03-14 10:07 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 6 Naturorienterande ämnen

Vi skall lära oss om livets uppkomst och dokumentera i form av en tidslinje. Vi ska lära oss om hur växter och djur förändras under tid.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Livscykler hos några växter och djur.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  C 6
  Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
 • NO  C 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  A 6
  Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
 • NO  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: