👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPF-mall Kärlekens förskola

Skapad 2016-03-14 10:56 i Kärlekens förskola Halmstad
Halmstads mall för Pedagogisk planering i förskolan (PPF)
Förskola
Pedagogisk planering för Kärlekens förskola.

Innehåll

Analys

 

Motivera val av område:

 

Vad är det från tidigare utvärderingar eller annat som gör att ni valt detta arbetsområde?

 

Vilka tidigare kartläggningar kan användas som motivering?

 

 

Styrdokument

 

Vilka mål i läroplanen och andra styrdokument utgår ni ifrån (skriv ner ordagrant):

 

Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära?

Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi att de ska utveckla?

(Koppla till läroplanen via knappen ovan):

 

Värdeord och Reggio Emilia-inspiration

Vad innebär våra värdeord och vår Reggio Emilia-inspiration för verksamheten?

Genomförande

 

Arbetssätt & aktiviteter för att sträva mot målen:

 

Hur skapar pedagogerna förutsättningar för barns lärande?

 

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/relationer som möjliggör barns inflytande?


Differentiering (vad behöver göras olika)

 

Olikheter inom barngruppen:

 

Vilka olikheter finns och hur varieras undervisningen efter detta?


Utvärdering

 

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts: Ni kan också välja enbart några av målen för utvärdering:

 

Vad ska dokumenteras?

 

Hur ska dokumentationen göras?

 

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

 

Vem/vilka genomför dokumentationen?

 

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

 

Utvärdering skall ske tre gånger per år, en verksamhetsträff på hösten och en på våren samt en studiedag i januari vid varje tillfälle med koppling till läst litteratur.