Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fast eller flytande

Skapad 2016-03-14 11:08 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
I temat "Fast eller flytande" får du beskriva och jämföra olika fasta föremål och sortera dem efter egenskaper som du kan uppfatta med dina sinnen. Du får undersöka olika egenskaper hos några vätskor genom att göra olika tester med hjälp av dina sinnen. Du får även diskutera likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

I arbetsområdet fast eller flytande kommer du få lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen och flytande vätskor. Du kommer få utföra enkla experiment. Du får ställa hypoteser och jämföra med resultaten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig att undersöka både fasta ämnen och vätskor.
Du ska du få träna på att jämföra och beskriva dem.
Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser och jämföra med resultatet.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få ställa hypoteser hur du tror att experimentets resultat kommer bli.
Du ska tillsammans med dina kamrater utföra experiment och prova din hypotes.
Du får redovisa ditt resultat och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
Du får träna på att sammarbeta med dina kamrater.
Du dokumenterar och svara på frågor i din bok NO-bok.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
Din förmåga att kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
Din förmåga att ställa hypoteser.
Din förmåga att utföra enkla experiment.
Din förmåga att jämföra dina hypoteser med resultaten.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att utföra enkla experiment.
Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner.
Genom att samarbeta med dina kamrater.
Din dokumentationsbok kommer också ligga till grund för bedömning.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 Temats övergripande syfte: Materia kan finnas i fast form eller flytande form, vätska. Varje form (fas eller tillstånd) har olika egenskaper. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: