Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-03-14 11:15 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer de kommande veckorna arbeta med vatten.
Grundsärskola 6 Naturorienterande ämnen

Vi kommer att lära oss om vilka olika former vatten kan ha, vattnets kretslopp, vattenanvändning och om hur vattnet renas på reningsverk. Vi kommer också lära oss om varför allt levande behöver vatten.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
 • NO  E 6
  Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  C 6
  Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
 • NO  C 6
  Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt.
 • NO  C 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • NO  A 6
  Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
 • NO  A 6
  Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.
 • NO  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
 • NO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: