Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talk show

Skapad 2016-03-14 11:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Engelska

Welcome to a a talk show for teenagers, by teenagers!

Innehåll

Syfte

Att utveckla språket i tal och skrift

Konkreta mål

  • utveckla språket ( t ex ordförråd) i vardagliga situationer 
  • befästa grammatiska moment som :oregelbundna verb, adjektiv 
  • utveckla förmågan att anpassa texter efter avsändare och mottagare

 

Det här jobbar vi med

  • Varje elev väljer sitt  intresseområde (spelande,tonåringar och föräldrar, sömn)
  • Läs text (utifrån intresseområde)
  • Jobba med ordförråd utifrån vald text
  • Förbered manus till egen talk show utifrån valt ämne- gruppvis
  • Lämna in/visa manus för läraren innan filmning.
  • Filma

Bedömning

Inspelning av talk show bedöms i utvecklingsmatris nedan.

Matriser

En
Utvecklingsmatris tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Manus
Du är helt beroende av ditt manus.
Du läser mycket innantill och tittar upp vid enstaka tillfällen.
Du behöver fortfarande läsa innantill, men tittar upp ibland.
Du kan hantera manuskort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du berättar fritt och självständigt och använder manus på ett ledigt sätt.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar hackigt och gör många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal
Du uttalar orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du klarar uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Uttalet är klart och tydligt. Bra intonation/ språkmelodi.
Du uttalar orden korrekt och uttalet är väldigt nära det specifika språkets egna intonation/ språkmelodi.
Ordförråd dvs ord och uttryckekt
Du har stora brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig med vissa svårigheter förstådd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck som är anpassade till ämnet. Du använder ord/fraser som vi jobbat med.
Du har ett mycket stort, och varierat ordförråd. Du använder specialuttryck som är anpassade till ämnet och använder ord/fraser som vi jobbat med.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen och du försöker använda oregelbundna verb och adjektiv
Du gör inga stora grammatiska fel och du använder för det mesta oregelbundna verb och adjektiv på ett korrekt sätt.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.Du använder oregelbundna verb och adjektiv på ett korrekt sätt.
Strategier
synonymer omformuleringar kroppsspråk ögonkontakt
Du använder inga strategier för att lösa språkliga problem.
Du använder någon strategi.
Du använder några strategier.
Du använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunika- tionen att fungera.
Du använder och varierar en mängd olika strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunika-tionen att fungera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: