Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De mänskliga rättigheterna

Skapad 2016-03-14 12:43 i Hosiannaskolan Grundskolor
I det här momentet ska vi arbeta med de mänskliga rättigheterna. Hur viktiga de är och vad de betyder. Vi ska även titta på hur de främjas och kränks i olika delar av världen.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

I det här momentet ska vi arbeta med de mänskliga rättigheterna. Hur viktiga de är och vad de betyder. Vi ska även titta på hur de främjas och kränks i olika delar av världen.

Innehåll

Arbetssätt

Ni kommer introduceras till ämnet genom samtal i helklass och övningar i grupper. Ni kommer även få se olika filmer som presenterar ämnet och människors levnadsvillkor från olika perspektiv. Vi kommer även läsa några delar ur boken Impuls Samhälle och prata om frågor till texten. 

Vi kommer de sista veckorna jobba med en skrivuppgift. Ni ska få ta reda på och skriva om en plats/situation som hänt ganska nyligen i världen, där de mänskliga rättigheterna inte har hållits. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Uppgifter

 • Nationella minoriteter

 • Mänskliga rättigheter - En konflikt

 • Brott mot Mänskligheten

Matriser

Sh
Samhälle

E
C
A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: