Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stackens utvärdering och analys av fokusområdet matematik

Skapad 2016-03-14 12:58 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
I Januari, Februari och mars har vi fokuserat på matematik och dess olika områden.
Förskola

Här redovisar vi hur barnens förståelse har ökat i samband med vårt fokusområde matematik. 

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

 

 

Vi anser att barnens förståelse inom de matematiska områdena har ökat. Vi har haft undervisningar och utbildningar där vi har samtalat med barnen om matematik, barnen har fått skapa och utforska med alla sina sinnen och har med hjälp av metakognitivt samtal visat på förståelse inom de matematiska områdena. 

Barnen har fått utforska och lära med hjälp av sagans värld och de karaktärer som finns med. Pippi har varit på besök, barnen har fått skapande material från Pippi och Pippi har även skickat brev till stacken. Vi upplever att barnen har genom det lustfyllda utbildningarna och undervisningarna fått kunskap om och en förståelse för matematik och dess olika områden. 

I presentationen om matematik för barnen i januari fick vi en överblick av barnens tidigare kunskaper och vad barnen ville få mer kunskap om inom matematiken. Under en undervisning i Mars där Pippi kom på besök visade barnen att dessa önskemål var uppfyllda. Pippi kunde inte matematik och hon ville ha hjälp från barnen. Barnen berättade om matematik och om dess olika områden. Det blev ett tillfälle för barnen att berätta och visa på sina kunskaper inom matematik. 

Miljön har varit inspirerande och material har varit tillgängligt för barnen att använda och utforska med. Undervisningar och utbildningar har skett både i inne- och utemiljö. 

 

Både barnen och vårdnadshavare har tagit del av utvärderingen och berättat sin upplevelse av fokusområdet. 

Vi har genom mail och muntlig kommunikation fått respons från vårdnadshavare där de uttryck att de upplever att deras barn fått en ökad förståelse. Att deras barn uppmärksammar matematiken runt omkring dem i vardagliga situationer och att frågor och reflektioner har skapats kring matematik under den tid med fokusområde matematik. 

När vi frågade barnen om deras upplevelser och kunskaper om matematik så berättade de entusiastiskt om vad de hade lärt sig och hur de hade lärt sig. De berättade om olika saker de varit med om på utbildningar och undervisningar och uttryckte att de hade tyckt att det var roligt att lära sig matematik. Barnens åsikt om vad de ville lära sig mer om och som de tyckte kunde vara svårt uttryckte de genom att berätta att klockan kunde vara lite svår att lära dig och att diagram kunde vara lite klurigt att förstå. 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

 

Till nästa gång ska vi fokusera än mer på de matematiska området tidsuppfattning och klockan. Vi behöver även ta med mer av de estetiska lärprocesserna i vårt arbete med matematik. 

Vi går vidare med att väva in matematiken i de andra läroplansmål vi strävar mot. Barnens nya kunskaper och intressen ska vi uppmuntra och vi ska även fortsätta och göra barnen än mer delaktiga i både undervisningar och utbildningar inom området. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: