Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen kap. 6. Tid

Skapad 2016-03-14 13:29 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Mål med undervisningen

Arbetssätt

  • muntliga genomgångar
  • klara mål för varje lektion och vecka
  • uppgifter i matteboken, arbetsblad samt extra uppgifter med utmanande uppgifter för en fördjupad kunskap
  • uppgifter på¨smartboarden
  • genom experiment och laborativa lektioner 

Så här bedöms arbetet

  • arbetet kommer bedömas kontinuerligt under arbetets gång, genom dialoger och diskussioner samt utifrån de uppgifter de arbetat med
  • Diagnos efter kapitlet för vidare arbete med Rustkammaren eller Tornet
  • Prov 

Matriser

Ma
Tid, åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme minut och sekund
Du kan med viss säkerhet använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme minut och sekund
Du kan med säkerhet använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme minut och sekund
Du kan med stor säkerhet använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme minut och sekund
Läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Du kan med viss säkerhet läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Du kan med säkerhet läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Du kan med stor säkerhet läsa och skriva datum på tre olika sätt.
Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan med viss säkerhet avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan med säkerhet avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan med stor säkerhet avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Du kan med viss säkerhet räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Du kan med säkerhet räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Du kan med stor säkerhet räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan med viss säkerhet räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan med säkerhet räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan med stor säkerhet räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Läsa av en tidtabell.
Du kan med viss säkerhet läsa av en tidtabell.
Du kan med säkerhet läsa av en tidtabell.
Du kan med stor säkerhet läsa av en tidtabell.

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: