👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öjersjö förskolor teamplan - xxxx ht 17

Skapad 2016-03-14 13:43 i Djupedals förskola Partille
Denna mall utgår ni ifrån att när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Öjersjö förskolor - där det goda mötet och det goda lärandet står i centrum. Vi fyller varje barns tid på förskolan med trygghet, lustfylld lek och lärande. Detta gör vi genom personlig professionalism, värna om allas lika värde och se möjligheter framåt. Vi möter varje barn och vårdnadshavare med glädje, nyfikenhet och kunskap. Vi lär och utvecklas tillsammans och arbetar framåt mot nya möjligheter. Vi skapar framtiden och starten på det livslånga lärandet startar hos oss.

Innehåll

Analys - Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet? Hur vet vi det?

 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Övergripande mål - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Utifrån detta mål välj mål för er barngrupp när det gäller TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH LÄRANDE.

Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det?

 

 

 

Strategi - Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

 

Resultat - Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?