Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meteorologi

Skapad 2016-03-14 14:04 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Fysik

Vi studerar enkla väderfenomen och deras orsaker. Du ska få en inblick i vilken betydelse klimat och väder har för människan och människans verksamhet. Du ska även utveckla kunskaper om hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

Genom undervisningen i fysik ska du utveckla din förmåga att:   

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. I den här förmågan ingår att du ska kunna föra samtal och diskussioner om aktuella samhällsfrågor som har anknytning till fysik. Du ska kunna framföra och bemöta åsikter och även argumentera.  

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Den här förmågan utgår på hur du använder naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier i dina förklaringar. Du ska även kunna beskriva naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.         

genomföra systematiska undersökningar i fysik. Den här förmågan bygger på att du ska kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar med tabeller, bilder och skriftliga rapporter.

Centralt innehåll 

Undervisningen i arbetsområdet kommer att behandla följande delar ur det centrala innehållet i kursplanen för fysik.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. 

Nyckelord och begrepp som du ska kunna:   

 • meteorologi
 • prognos
 • väderstation
 • vindhastighet
 • SMHI
 • temperatur
 • temperaturskala
 • fryspunkt
 • kokpunkt
 • lufttryck
 • barometer
 • anemometer
 • nederbörd
 • absoluta nollpunkten
 • varför det blir olika väder (moln, vind, sjöbris, imma, dimma,      halo, tornado, tromb, orkan)
 • kläder efter väder

 Undervisning 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar och diskussioner. Vid genomgångar och med hjälp av läroböcker och filmer kommer du att få studera hur olika väderfenomen uppstår. Vi kommer även att träna på att läsa och granska faktatexter i fysik. 

Bedömning 

Du kommer att bedömas efter din förmåga:

-          att använda naturvetenskapliga ord, begrepp och teorier vid muntliga och skriftliga redovisningar.

-          att samtala om och diskutera i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle med hjälp av begrepp, teorier och modeller.

-          att formulera frågeställningar och planeringar av systematiska undersökningar; att använda utrustning i samband med undersökningarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: