Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2016-03-14 14:16 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi kommer att arbeta med luft och vattens egenskaper, betydelse, sammansättning och kretslopp.
Grundskola 4 – 6 Svenska Kemi

Detta arbetsområde i kemi ska handla om luft och vatten. Vi kommer att repetera dina kunskaper om atomer och molekyler. Du kommer få lära dig olika faser och fasövergångar dvs från fast form till gasform. Detta kommer du kunna koppla till vattnets kretslopp och luftens sammansättning. 

Innehåll

Centralt innehåll (detta arbetar vi med) :

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Kunskapskrav (detta ska du kunna):

- Veta vad en vattenmolekyl består av

- Känna till vattnets olika former

- Kunna beskriva vattnets kretslopp

- Kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån

- Veta vad luft är

- Veta hur människan kan påverka vatten och luft

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Arbetssätt:

- Grupparbete

- Se olika filmer

- Bilduppgifter

- Göra film på I-pad

- Läsa olika texter

- Laborationer

- Skriva egna faktatexter

- Söka fakta i olika källor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: