Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta om dig själv med Photo Story

Skapad 2016-03-14 14:19 i Modersmål Ale Ale
Arbeta med Photo Story
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att

underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge sitt perspektiv

på världen. Och genom berättandet får vi alla ta del av varandras

historier.

 När du arbetar med digitala berättelser skapar du en vacker och tydlig

film som många kan ha glädje av och samtidigt lära sig något. Du lär dig

att  använda datorer på ett kreativt och lustfyllt sätt.

 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml  7-9
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Mål

Du ska göra en film med dig själv som berättare! Du ska använda programmet Photo

Story. (Det går även att ladda ned gratis om du skulle vilja prova programmet hemma).

Du ska använda foton eller bilder som du sedan ska lägga in berättarröst till

 

Arbetsätt

1. Du väljer vilka foton och bilder du vill använda för att illustrera det du ska

berätta.

2. Du skriver ned vad du vill säga om varje bild.

3. Du lämnar in texterna till läraren för att få respons. Detta görs löpande så fort

som du är färdig med en bildtext.

4. Du bearbetar texterna. Det är viktigt att det är korrekt innan du talar in

berättarrösten!

5. Du sätter ihop själva filmen och talar in berättarrösten.

6. Filmen överförs till läraren.

7. Läraren bedömer förmågan att tala begripligt och förmågan att bearbeta texterna.

 

Uppgifter

 • Detta ska filmen handla om

Matriser

Ml
Bedömning

E
C
A
Anpassa innehåll & språk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Beskrivningar & berättarstruktur
 • Ml  7-9
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: