Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätten

Skapad 2016-03-14 14:42 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Blåsippan; ålder 3-5 antal barn: 11 Beskrivning av tema/projekt; hur beter vi oss i skogen, vad får vi göra och inte göra?
Förskola

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = vi utgår ifrån Boken Ali, Sara och Allemansråttan. (Håll Sverige rent)

Innehåll

Varför?

Varför valde vi detta projekt? Vi vill lära barn att vara rädd om vår natur. Detta ingår i ett av våra utvecklingsområden i grönflagg.

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

 • Vi kommer att använda oss av sagan Ali, Sara och Allemansråttan. 
 • Gå till skogen.
 • Skräpplockardag.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Vårt mål är att läsa och prata om "Allemansråttan" samt gå till skogen varje vecka.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

 

När ska det ske?


Vem ansvarar för dokumentationen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: