Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOVELL

Skapad 2016-03-14 15:41 i Hannaskolan Grundskolor
Du ska skriva en novell, utifrån några på förhand fastlagda ramar.
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriven text – novell

KUNSKAPER

>>>
>>>
>>>
>>>
SPRÅKLIG SÄKERHET
Texten fungerar efter stor bearbetning.
Texten fungerar efter viss bearbetning.
Texten fungerar utan vidare bearbetning.
Texten fungerar väl.
Eleven har inte följt de givna instruktionerna för uppgiften, d v s hur de olika texten ska vara uppbyggd.
Eleven har någorlunda följt de givna instruktionerna för uppgiften, d v s hur texten ska vara uppbyggd.
Elever har väl följt de givna instruktionerna för uppgiften, d v s hur texten ska vara uppbyggd.
Eleven har helt följt de givna uppgifterna, d v s hur texten ska vara uppbyggd.
Texten innehåller några beskrivningar som passar in i textens helhet.
Texten innehåller beskrivningar av både personer och platser.
Texten innehåller detaljerade beskrivningar.
I texten blandas detaljer och översikt, samt det som är personligt och mer allmänt.
En rad händelser är uppradade utan koppling till varandra.
En rad händelser är uppradade med viss koppling till varandra.
Texten har en röd tråd som kan uppfattas och förstås.
Texten har en tydlig röd tråd.
SPRÅKNIVÅ
Eleven använder ett begränsat ordval.
Eleven har en viss variation i ordvalet.
Eleven skriver varierat.
Eleven skriver mycket varierat.
Texten innehåller meningsbyggnadsfel.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Tempus är många gånger fel.
Tempus är i huvudsak korrekt.
Tempus är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Tempusbruket används på ett korrekt och medvetet sätt.
Texten innehåller satsradning.
Eleven använder enkel textbindning.
Texten har inslag av varierad textbidning.
Eleven använder varierad textbindning.
Texten innehåller många syftningsfel.
Syftningsfel förekommer.
Syftningarna är korrekta.
SKRIVREGLER
Den vanligaste orden är rättstavade.
Eleven stavar ljudenliga ord och vanligt förekommande ljudstridiga ord korrekt.
Få stavfel.
Ytterst få, eller inga stavfel.
Eleven använder stora skiljetecken (. ! ?) relativt korrekt.
Eleven använder stora skiljetecken, kommatecken och talstreck.
Eleven delar inte upp texten i stycken.
Eleven delar upp texten i stycken, dock ej korrekt.
Eleven använder styckemarkering på ett relativt korrekt sätt.
Eleven markerar nya stycken korrekt.
Eleven använder inte stora bokstäver (versaler) och små bokstäver (gemener) helt korrekt.
Eleven använder versaler och gemener korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: