Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-03-14 16:09 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Matematik
I fem veckor kommer vi att arbeta med olika rymdgeometriska kroppars volym, volymenheter, areaskala, volymskala, likformighet och Pythagoras sats.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,


Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 

 • förstå vad volym är för något

 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar till exempel rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid

 • använda olika enheter för volym

 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid

 • beräkna area av en begränsningsyta

 • förstå area och volymskala

 • förstå och räkna med likformighet

 • mer om likformighet

 • mer om volym av olika kroppar

 • mer om att använda Pythagoras sats

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 • Begrepp att kunna använda och förklara:

  • platonsk kropp, rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon, pyramid, hörn, kant, kubikmeter, liter, månghörning, mantelyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet

  • motsvarande sidor, sfär, rymddiagonal

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt” år 9.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:


- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt
och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problemMatriser

Ma
Geometri

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Begrepp
 • Ma
Metod
 • Ma
Problemlösning
 • Ma
Resonemang
 • Ma
Kommunikation
 • Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: