Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-03-14 16:29 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1

Du kommer att få bekanta dig med enkla maskiner och göra undersökningar och enkla konstruktioner.

Innehåll

Mål

Syftet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper kring teknik och förstå hur man använder enkla maskiner för att underlätta vardagen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Arbetets innehåll

 • Vi arbetar med enkla maskiner så som hjulet, kilen, hävstången, skruven och lutande planet.
 • Vi gör konstruktionsarbete.
 • Vi lär oss hur man använder enkla maskiner för att underlätta vardagen.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Eleverna dokumenterar sina första tankar kring vad teknik betyder.
 • Vi gör sorteringsövningar där vardagliga föremål kopplas till tekniska begrepp.
 • Vi ser på film.
 • Vi konstruerar och undersöker.

Visa din kunskap - Bedömning

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.

Eleven kan använda enkla begrepp inom området teknik.

Eleven kan göra enkla konstruktioner.

Eleven kan göra en enkel dokumentation.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: