Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, mark, syror och baser 1

Skapad 2016-03-14 18:11 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 7 Kemi
Hur mycket väger luft? Om man dyker ner i en sjö, märker man att vattnet är mycket kallare vid botten. Varför är det så?

Innehåll

Arbetsområdet pågår under veckorna 11-17  

Elevdel

Mål till dig som elev

Du ska beskriva och förklara följande centrala begrepp:

 • luft
 • syre
 • kväve
 • koldioxid och kolmonoxid
 • ozon
 • växthuseffekt och förstärkt växhuseffekt
 • fossila bränslen
 • vattnets egenskaper och kretslopp
 • vattenmolekyl
 • lösningsmedel
 • virtuellt vatten
 • vattenverk och vattenrening
 • bergart, mineral och malm
 • markens kretslopp
 • indikatorer
 • pH-skala
 • syror och basers egenskaper
 • försurning och dess orsaker, effekter
 • åtgärder som minskar försurningenBedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå och använda centrala begrepp

- dokumentera

- laborera

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid prov

- Att muntligt redovisa någon laboration

 

Undervisning

Du ska få övning i att:

 • läsa och tolka faktatexter.
 • laborera
 • dokumentera.
 • göra jämförelser och dra slutsatser.

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: