Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qué haces por la mañana?

Skapad 2016-03-14 20:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Dags att arbeta med tydligheten i skrift och tal. Repetition av verb i olika tempus med fokus på de reflexiva verben.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

I texter och muntliga presentationer som ni gjort i januari och februari visade det sig att många behöver repetera de verbens olika tempus. För att ni ska kunna uttrycka er tydligare och på så sätt undvika missförstånd kommer vi att repetera en hel del verb under de kommande veckorna. Det kommer även att finnas chans att lära sig ännu ett nytt tempus för dem som vill ha en utmaning.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

  • M2
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

När du skriver/översätter en text som innehåller flera olika tempus visar du att du kan uttrycka dig tydligt i skrift. Du klarar till exempel att växla mellan olika tempus och olika personformer.

I ett samtal där du med en kompis pratar kring saker ni gör, har gjort samt ska göra visar du att du kan uttrycka dig tydligt i olika tempus. Du klarar till exempel att växla mellan olika tempus och olika personformer.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:
Kopplingar till läroplan

  • M2  A 9
    I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  • M2  A 9
    I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

individuell repetition av det just du behöver träna på

genomgång av de reflexiva verben

gemensam repetition av de viktigaste oregelbundna verben

muntliga övningar

kortskrivande i olika tempus

läsning av gemensamma texter i olika tempus

läsning av valfria texter i olika tempus

grupparbete om olika tempus

 

Matriser

M2
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Uttrycka sig i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
tydlighet
Det är svårt för dig att göra dig förstådd då du inte använder verben i rätt tempus.
Det uppstår ofta otydligheter i dina texter då du inte använder tempus och personformer rätt.
Till största del gör du dig förstådd och du visar säkerhet när du byter mellan olika tempus och personformer.
Du behärskar verben fullt ut och kan med lätthet byta mellan olika tempus och personfomer.

Kommunicera i tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
tydlighet
Det är svårt för dig att göra dig förstådd då du inte använder verben i rätt tempus.
Det uppstår ofta otydligheter när du pratar då du inte använder tempus och personformer rätt.
Till största del gör du dig förstådd och du visar säkerhet när du byter mellan olika tempus och personformer.
Du behärskar verben fullt ut och kan med lätthet byta mellan olika tempus och personfomer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: