Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2016-03-14 20:17 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 3 Teknik

Vi kommer att arbeta med enkla tekniska uppfinningar, till exempel hjulet och tandborsten. Två och två kommer ni att presentera en uppfinning som är vanlig i vår vardag. Ni kommer att få reflektera över hur uppfinningen ser ut i framtiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda teknikens begrepp
 • noggrant undersöka och lär om en teknisk uppfinning

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda begrepp för att förklara hur en enkel uppfinning fungerar
 • resonera om hur tekniska lösningar har förändrat vår vardag

 

Vi bedömer detta genom att:

 • lyssna på din redovisningen
 • klassrumsobservationer

Kopplingar till läroplan

 • Tk  A 6
  Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar:

 • med att läsa och se filmer om tekniska lösningar i vardagen
 • med att skapa egna presentationer om en enkel uppfinning
 • med att delge varandra vad vi har lärt oss
 • i helklass och i smågrupper

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: