Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, vt-16 vecka 9-16

Skapad 2016-03-14 20:39 i Västra Karups skola Båstad
Idrott och hälsa, Klass 6. Vårterminen 2016.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Människan är byggd för rörelse. För att kroppen ska må bra måste vi alltså använda den. Vi behöver alla vara i rörelse något varje dag. Människor idrottar och tränar i många olika sammanhang, till exempel i skolan, på jobbet, genom idrottsföreningar eller på egen hand. Att trivas och må bra av träning ökar möjligheten för att den ska bli av regelbundet. Man idrottar med sina kompisar eller på egen hand. På så sätt får man inte bara motion utan också avkoppling, gemenskap och glädje.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

UNDERVISNING

Under den här perioden kommer du att få:

 • Genomföra olika aktiviteter, såsom: danser, stationsövningar och redskapsbanor. 
 • Träna på att anpassa dina rörelser i de olika aktiviteterna. Fokus kommer att vara; takt och rytm, styrka och smidighet samt säkerhet. 
 • Träna på att med ord och begrepp kunna samtala och resonera om upplevelser av olika aktiviteter. Samt hur man kan förebygga skador i samband med våra olika aktiviteter.

 

   

 

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma:

 • Hur väl du anpassar dina rörelser med takt och rytm, till en av dig utvald låt.
 • Hur väl du deltar och anpassar dina rörelser till den aktivitet vi gör.
 • Hur väl du kan samtala och resonera om din egen upplevelse kring din fysiska aktivitet samt kring förebyggandet av olika skador.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Delta och skapa rörelser med takt och rytm till en given låt.
 • Delta och anpassa dina rörelser till den aktivitet vi gör.
 • Samtala och skriftligt resonera om din egen upplevelse kring din fysiska hälsa och kring förebyggandet av olika skador.

 

Tidsplanering

 • V. 9: Dans
 • V. 10: Dans
 • V. 11: Dans, Redovisning dans
 • V. 12: Redovisning dans, Film: Sömn, Redskapsbana
 • V. 13: Påsklov
 • V. 14: Film: Kondition, Redskap - Stationsövningar, Film: Mat
 • V. 15: Film: Vila, Yoga och Smidighet, Uppsamling - Teori
 • V. 16: Bedömningsuppgift kring "Hälsa och livsstil" (mån 18/4)

 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: