Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 9 Area & Volym

Skapad 2016-03-14 20:46 i Apalbyskolan Västerås Stad
Area & Volym Planering av kap 4, Formula 9
Grundskola 7 – 9 Matematik

Grundskola F-9 Planering av kap 4 Area och Volym, ur Formula år 9

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • växla mellan olika volymenheter
 • beräkna omkrets och area av parallellgram, triangel, trapets och cirkel
 • göra beräkningar med pythagoras sats
 • känna igen rätblock, prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot samt kunna beräkna dessa kroppars volym

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt och undervisning

 • genomgångar
 • eget arbete
 • gemensamma diskussioner
 • Läxa varje vecka

Se planering v.10 - v.15, i bloggen

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

Visa vad du har lärt dig

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom

 • arbete på lektioner
 • Matematiska diagnoser
 • Diagnos
 • Läxor och läxförhör

Tidsram

Arbetet kommer att pågå mellan v.10- v.15, enligt planering

Matriser

Ma
Matte år 9, area och volym

Behöver jobba mer med
Har godtagbara kunskaper
D1 Mål 120 Area på en kvadrat och rektangel
D2 Mål 196 Given omkrets kan ha många olika areor
D3 a) Mål Phytagoras sats
D3 b) Mål Phytagoras sats
D4 a) Mål 192 Cirkelns omkrets
D4 b) Mål 195 Cirkelns area
D5 a) Mål 198 Volymenheter
D5 b) Mål 198 Volymenheter
D5 c) Mål 198 Volymenheter
D6 a) Mål 200 Beräkna volymen av rätblock
D6 b) Mål 200 Beräkna volymen cylinder
D6 c) Mål 223 Beräkna begränsningsaren
D7 a) Mål 200 Beräkna volymen av en pyramid
D7 b) Mål 200 Beräkna volymen av en kon
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: