Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2016-03-15 07:25 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Vad ska du kunna?

 • Veta  att motsatsen till surt är basiskt
 • Veta vad en indikator är och kunna ge exempel
 • Redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning
 • Redogöra för syrors och basers egenskaper
 • Kunna ge exempel på syror och baser som används i vardagen
 • Veta vad de vanligaste tre starka syrorna heter samt kunna formeln
 • Kunna ge exempel på starka syrors och staka basers användningsområden
 • Redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador

Hur ska vi jobba?

 • Genomgångar och diskussioner
 • Laborationer
 • Skriva labrapport
 • Skriftligt läxförhör s 64-69, to v 11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: