Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Stilleben

Skapad 2016-03-15 09:19 i Gillboskolan Sollentuna
Stillen avritning av "döda" ting
Grundskola 9 Bild
...

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet


L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E UndervisningL+E Utvärdering av arbetsområdet


Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild år 7-9 LGR 11 HT-15

Syfte

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ej uppnått kunskapskraven.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kommunicera med bilder
Du kan framställa berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (.....) bildspråk
 • Bl  E 9
enkelt
utvecklat
välutvecklat
..och (...) genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
delvis
relativt väl
väl
Idéutveckling
Du (...) idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
bidrar till att utveckla egna
utvecklar delvis egna
utvecklar egna
Bildpresentation
Du presenterar dina bilder med (...) anpassning till syfte och sammanhang
 • Bl  E 9
viss
relativt god
god
Bildkombination
Du kombinerar former, färger och bildkomposition på ett (...) fungerande sätt
 • Bl  E 9
i huvudsak
relativt väl
väl
Redskap för bildframställning
Du använder tekniker, verktyg och material på ett (...) sätt....
 • Bl  E 9
i huvudsak fungerande
relativt välfungerande och varierat
väl fungerande, varierat och idérikt
..och (....) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
 • Bl  E 9
prövar
omprövar
prövar och omprövar då systematiskt
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett (...) användning av ämnesspecifika begrepp.
enkelt sätt med viss
utvecklat sätt med relativt god
välutvecklat sätt med god
Arbetsprocess/drivkraft
Under arbetsprocessen(...) (långsiktigt mål)
 • Bl  E 9
bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Kritik/reflektion
Du ger (...) omdömen om arbetsprocessen och ....
 • Bl  E 9
enkla
utvecklade
välutvecklade
..visar på (...) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. (långsiktigt mål)
 • Bl  E 9
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: