Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme, Grammatik - ordklasser 7b

Skapad 2016-03-15 10:04 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering kring grammatik; Ordklasser
Grundskola 7 – 9 Svenska

Grammatik är språkets verktygslåda. Allra viktigast att djupstudera vid språkinlärning men också då du redan kan ett språk.  En bra sak är att ha koll på ordklasserna! 

Innehåll

Syfte

Meningen med ämnet svenska är bland annat att du ska kunna formulera och skriva, olika typer av texter. Både skönlitterära som sagor och noveller men även mer formella texter som faktatexter och ansökningar.Då är det viktigt att ha koll på språkets struktur och normer, alltså vad som anses vara "rätt".

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Arbetsprocess och genomförande

Vi kommer tillsammans gå igenom de nio ordklasserna; substantiv, adjektiv, verb, räkneord, adverb, interjektioner, konjunktioner, preposioner och pronomen.  Vi kommer att ha gemensamma genomgångar med exempel och ni kommer att få arbeta med stencilövningar på de olika ordklasserna. 

Bedömning

Skriva texter -strukturer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: