Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Kemiska reaktioner, Periodiska systemet och kemisk bindning

Skapad 2016-03-15 10:19 i Söderskolan Falkenberg
Vi repeterar grunderna i kemi och arbetar vidare med Kemiska reaktioner, Periodiska systemet och kemisk bindning.
Grundskola 9 Kemi

I följande område repeterar vi grunderna i kemi och arbetar vidare med Kemiska reaktioner, Periodiska systemet och kemisk bindning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

För att du skall förstå hur ämnen kan påverka oss själva och vår miljö måste du ha en grundläggande förståelse för hur ämnen förändras vid kemiska reaktioner. Du lär dig vad atomer och joner är och hur de deltar i kemiska processer. Efter avslutat område skall du känna till att alla ämnen består av partiklar och att de kallas för atomer, att atomer består av protoner, neutroner och elektroner och att atomer som tar upp eller förlorar elektroner bildar joner. Du skall även känna til att i naturvetenskapen används modeller av verkligheten och att vetenskapliga modeller testas innan de accepteras.

Du lär dig om periodiska systemet och hur det är uppbyggt. Nya begrepp som behandlas är valenselektroner, ädelgasstruktur som är viktigt för att förstå kemiska bindningar såsom jonbindning och elektronparbindning.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Bedömning

Deltagande i diskussioner på lektionstid

Laborationer

Test 

Undervisning och arbetsformer

Lektionerna varvas av genomgångar, demonstrationer, arbetet i boken och uppgifter, filmer samt laborationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: