Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samisk och fornnordisk religion

Skapad 2016-03-15 10:25 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi läser om vikingatiden, om hur människorna levde och vad de trodde på. Vi lär oss om samerna, deras kultur och tro.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap

Ett temaarbete inom ämnesområdet religion.

Innehåll

Syfte

 


Religion

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner. 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

 

Kopplingar till läroplan

  • Re
    Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

  • Re  4-6
    Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  • Re  4-6
    Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Konkreta mål

Du ska kunna:

- känna till några av de fornnordiska gudarna och något om hur asatron såg på livet och döden
- känna till något om den äldre samiska religionen och dess syn på livet och döden
- göra jämförelser mellan den samiska kulturen, vikingatidens kultur och vår kultur i dagens Sverige

Arbetssätt och metod

 

Du kommer att få titta på film och läsa faktatexter för att du ska bli bättre på att både beskriva och förklara.

Du kommer att få göra en bildpresentation där du visar vad du kan om vikingarnas religion och göra en plansch där du visar vad du kan om samernas religion.

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt sätt:
att föra resonemang och göra jämförelser samt att se likheter och skillnader 
att söka information och använda den för att förklara betydelsen av olika begrepp 
att använda begreppen i rätt sammanhang

 

Dokumentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: