Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8; vt 17 v 4-10: Kasus & Buch lesen

Skapad 2016-03-15 10:29 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Innehåll

Syfte ur Lgr 11

Övergripande planering

Vi går igenom satsdelar och speciellt ackusativ (direkt objekt) och dativ (indirekt objekt) samt läser en bok, Das Geheimnis der Statue. Vi lär oss även vilka prepositioner som styr ackusativ och dativ.

Läxa till fredag v 4: Lär dig betydelsen samt att rabbla de prepositioner som styr ackusativ  s 132 i Der Sprung övningsboken.

 

Läxa till fredag v 5: Rabbla prepositioner som styr dativ (s 135 i  övningsboken) + lär dig betydelsen. Läsförståelsefrågor till texten.

Läxa till fredag v 6: Träna på att högläsa en sidan i boken. Spela in dig själv på vocaroo.com och bädda in ljudfilen på din blogg . (Ta "bädda in/ embed" och kopiera koden som läggs in på bloggen i html-läge.)

Läxa till fredag vecka 7: Prepositioner som styr både ackusativ och dativ: RIA (=Riktning Ackusativ), BEDA (Befintlighet Dativ). Läsförståelsefrågor till textenten.

Läxa till fredag v 9: Förbered att kortfattat berätta på tyska vad boken handlar om.

 • Buchreferat
 • Das Buch; XX, ist von Y Y geschrieben.
 • Die Hauptperson(en) ist (sind) Z ( und W).
 • Z ist …….. Seine /Ihre Familie / Freunde sind…..
 • (W ist ….)
 • Die Handlung spielt in M. Dort ist / gibt es…… Zuerst ….. Dann…. Danach…. Am Ende ….
 • Meiner Meinung nach ist es ein gutes/ schlechtes  Buch // ist das Buch OK, weil es spannend/ langweilig ist. Ich mag (nicht), daß es kompliziert ist. Ich finde, daß es intressant für Jugendliche ist.

Läxa till fredag v 10:  Förbereda kortfattat skriva på tyska om följande saker i boken:

 • presentera huvudpersoner
 • sammanfatta handlingen kortfattat
 • vad du tyckte om boken (innehåll + språket)
 

Centralt innehåll ur Lgr 11

Bedömning.

 • Den muntliga förmågan bedöms kontinuerligt men speciellt vid högläsningen och den muntliga bokredovisningen.
 • Den skriftliga förmågan bedöms vid den skriftliga bokredovisningen.
 • Läsförståelse textas i samband med bokläsningen.

 

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: