Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet - mysteriet som blev en nödvändighet år 4

Skapad 2016-03-15 10:31 i Krusboda skola Tyresö
Arbetsområdet syftar till att eleverna praktiskt ska få utforska hur enkla strömkretsar fungerar. De ska nå kunskap om dels den elektriska strömmens grundläggande egenskaper, dels hur el används i samhället för att överföra energi.
Grundskola 4 Fysik

Arbetsområdet syftar till att eleverna praktiskt ska få utforska hur enkla strömkretsar fungerar. De ska nå kunskap om dels den elektriska strömmens grundläggande egenskaper, dels hur el används i samhället för att överföra energi.

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Arbetsområdet ELEKTRICITET tar upp följande moment:

 • statisk elektricitet
 • hur man kopplar en sluten krets
 • vad leder ström?
 • elektricitet i hemmet (hur sparar vi el?, glödlampa/lågenergilampa/LED....)
 • elsäkerhet
 • historik (mystiken, "elektricitets upptäckt", Edison...)
 • begrepp som elektron, spänning, volt, laddning, atomer....

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

För att kunna bidra till en hållbar utveckling behöver vi alla ha förstålse på hur vår omvärld fungerar. Fysik finns i mycket av det som omger oss i vardagen.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Arbetsområdets centrala innehåll enligt läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

4. Arbetssätt

Praktiskt arbete i mindre grupper.

Teoretiskt arbete i helklass.

5. Bedömning

Laborationsrapport lämnas in efter varje laborationstillfälle.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör.

6. Kunskapskrav

Matriser

Fy
Tyresö Fysik år 4-6

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: