Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i vardagen åk 4-5

Skapad 2016-03-15 13:05 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi kommer att jobba med kemi så du blir bekant med begreppen syror, baser, indikator, pH-värde, försurning och materiens kretslopp.
Grundskola 4 – 5 Kemi

Om du frågar en kemist vad som är motsatsen till surt så svarar den kanske inte som du tänkt. Hur tänker en kemist om sura ämnen? Kan man hjälpa miljön och oss själva om det är för surt? 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Konkreta mål

Du kommer att utveckla dina förmågor att

 • lära dig vad som menas med surt och basiskt
 • lära dig om försurning i naturen och dess konsekvenser
 • lära dig om kemikalier som kan finnas i hemmet och samhället. Deras påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • lära dig om hur och varför det är viktigt att ta hand om sopor på ett bra sätt
 • använda kemins metoder och arbetssätt
 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Att du har förmågan att:

 • Förstå vad som menas med surt och basiskt
 • Förstå vad försurning är och dess konsekvenser
 • Känna till vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Använda kemins metoder och arbetssätt

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi har genomgångar 
 • vi läser faktatexter, tittar på film och jobbar med frågor
 • vi samtalar
 • vi experimenterar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: